Pogoji

1. SPREJETJE POGOJEV UPORABE IN SPREMEMB

Vsakič, ko uporabite ali začnete dostopati do te spletne strani, se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji uporabe in vse prihodnje spremembe, ki se občasno zgodijo, z ali brez obvestila. Poleg tega, če uporabljate določeno storitev na tem spletnem mestu ali prek njega, za vas veljajo vsa pravila ali smernice, ki veljajo za te storitve. S sklicevanjem bodo vključeni v te pogoje uporabe.

2. NAŠA STORITEV

Naša spletna stran in storitve so vam na voljo na in prek naše spletne strani na podlagi "TAKŠNE, KOT SO". Strinjate se, da si lastniki te spletni strani izključno pridržujejo pravico in lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila in kakršne koli odgovornosti do vas spremenijo ali ukinejo to spletno stran in njene storitve ali izbrišejo podatke, ki jih posredujete, bodisi začasno ali trajno. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za pravočasnost, izbris, neshranjevanje, netočnost ali nepravilno dostavo kakršnih koli podatkov ali informacij.

3. VAŠE ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI PRI REGISTRACIJI

Za uporabo tega spletnega mesta se lahko registrirate na našem spletnem mestu, se strinjate, da boste na zahtevo posredovali resnične podatke in ste stari vsaj trinajst (13) let ali več. Ob registraciji se izrecno strinjate z našimi pogoji uporabe, ki jih lahko občasno spremenimo in so na voljo tukaj.

4. REGISTRACIJA IN GESLO

Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vašega gesla in ste odgovorni za vse uporabe prek vaše registracije in/ali prijave, ne glede na to, ali ste jih odobrili ali nepooblastili. Strinjate se, da nas boste takoj obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vaše registracije, uporabniškega računa ali gesla.

5. VAŠE RAVNANJE

Strinjate se, da so vse informacije ali podatki katere koli vrste, ne glede na to, ali so besedilo, programska oprema, koda, glasba ali zvok, fotografije ali grafike, videoposnetki ali drugi materiali (»vsebina«), posredovani javno ali zasebno, izključna odgovornost osebe, ki zagotavlja vsebine ali osebe, katere uporabniški račun se uporablja. Strinjate se, da vas lahko naša spletna stran izpostavi vsebini, ki je lahko sporna ali žaljiva. Na noben način vam ne odgovarjamo za vsebino, ki je prikazana na tej spletni strani, niti za morebitne napake ali opustitve. Izrecno se strinjate, da z uporabo te spletne strani ali katere koli ponujene storitve ne boste:

(a) zagotoviti kakršno koli vsebino ali izvajati kakršno koli ravnanje, ki je lahko nezakonito, nezakonito, grozeče, škodljivo, žaljivo, nadlegovanje, zalezovanje, odškodninsko, klevetniško, klevetniško, vulgarno, obsceno, žaljivo, sporno, pornografsko, namenjeno ali moti ali moti to spletno mesto ali katera koli ponujena storitev, ki je okužena z virusom ali drugo destruktivno ali škodljivo programsko rutino, povzroči civilno ali kazensko odgovornost ali ki lahko krši katero koli veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;

(b) lažno predstavljali ali napačno predstavljali vašo povezavo s katero koli osebo ali subjektom ali ponarejali ali drugače poskušati prikriti ali napačno predstaviti izvor katere koli vsebine, ki ste jo zagotovili;

(c) zbirali ali pridobivali kakršnih koli podatkov o drugih uporabnikih;

(d) nudili ali uporabljali te spletne strani in katero koli vsebino ali storitev na kakršen koli komercialen način ali na kakršen koli način, ki bi vključeval neželeno pošto, vsiljeno pošto, verižna pisma, piramidne sheme ali katero koli drugo obliko nepooblaščenega oglaševanja brez našega predhodnega pisnega soglasja;

(e) zagotoviti kakršno koli vsebino, ki lahko povzroči našo civilno ali kazensko odgovornost ali predstavlja ali se šteje za kršitev katere koli lokalne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje, vključno z, vendar ne omejeno na zakone v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti ali poslovnimi skrivnostmi.

6. ODDAJA VSEBINE NA TEJ SPLETNI STRANI

Z zagotavljanjem kakršne koli vsebine na naši spletni strani:

(a) se strinjate, da nam podelite svetovno, brezplačno, trajno, neizključno pravico in licenco (vključno z morebitnimi moralnimi pravicami ali drugimi potrebnimi pravicami) za uporabo, prikazovanje, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavo, distribucijo, izvajanje, promocija, arhiviranje, prevajanje in ustvarjanje izpeljanih del in kompilacij, v celoti ali delno. Takšna licenca bo veljala za katero koli obliko, medij ali tehnologijo, znano ali pozneje razvito;

(b) jamčite in izjavljate, da imate vse zakonske, moralne in druge pravice, ki so lahko potrebne za podelitev licence, opisane v tem razdelku 7;

(c) potrjujete in se strinjate, da imamo pravico (vendar ne obveznost) po lastni presoji zavrniti objavo ali odstraniti ali blokirati dostop do katere koli vsebine, ki jo posredujete, kadar koli in iz katerega koli razloga, z ali brez opozorila.

7. STORITVE TRETJIH OSEB

Blago in storitve tretjih oseb se lahko oglašujejo in/ali dajo na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega. Izjave v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih zagotavljajo tretje osebe, urejajo politike in pogoji teh tretjih oseb. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nobeno vaše poslovanje ali interakcijo s tretjimi osebami.

8. ODŠKODNINA

Strinjate se, da nas, naše hčerinske družbe, podružnice, povezane stranke, uradnike, direktorje, zaposlene, agente, neodvisne izvajalce, oglaševalce, partnerje in partnerje blagovne znamke, odškodujete in varujete pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, katero koli tretjo osebo. lahko povzroči, da je to posledica ali izhaja iz vašega ravnanja ali povezave s to spletno stranjo ali storitvijo, vaše ponudbe vsebine, vaše kršitve teh pogojev uporabe ali katere koli druge kršitve pravic druge osebe ali stranke.

9. ODPOVED JAMSTEV

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE VAŠA UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA IN KAKRŠNIH KOLI PONUJENIH STORITEV ALI VSEBINE ("STORITEV") NA VOLJO IN VAM JE ZAGOTOVLJENA NA LASTNO ODGOVORNOST. NA VOLJO VAM JE "TAKŠEN, KOT JE" IN IZRECNO ZAVRAČAMO VSE JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE, IMPLICITNA ALI IZRECNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE. NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA, IMPLICITNEGA ALI IZRECNEGA, DA BO KATERI KOLI DEL STORITVE NEPREKINJEN, BREZ NAPAK, BREZ VIRUSOV, PRAVOČASEN, VAREN, NATANČEN, ZANESLJIV, KAKRŠNE KOLI KAKOVOSTI, NI DA BO KAKRŠNA KOLI VSEBINA NA KATERIKOLI NAČIN VARNA ZA PRENOS . RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NI MI NE KAKRŠEN KOLI UDELEŽENEC V STORITVI NE ZAGOTAVLJAMO KAKRŠNEKOLI VRSTE STROKOVNIH NASVETOV IN DA JE UPORABA TAKŠNIH NASVETOV ALI DRUGIH INFORMACIJ IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST IN BREZ NAŠE KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI.

Nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo zavrnitve implicitnih jamstev in zgornja zavrnitev odgovornosti morda ne velja za vas samo, ker se nanaša na implicitna jamstva.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI EKSEMPLARNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGE NEMATERIALNE IZGUBE (TUDI ČE SMO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI JE POSLEDICA ALI IZHAJAJO IZ:

(I) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE,

(II) STROŠKI ZA PRIDOBITEV NADOMESTNEGA BLAGA IN/ALI STORITEV, KI IZIDEJO IZ KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE, SKLEPENE PREK STORITVE,

(III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV PODATKOV,

(IV) IZJAVE ALI RAVNANJE TRETJE OSEBE NA STORITVI ALI

(V) VSEH DRUGIH ZADEVE V ZVEZI S STORITVO.

V nekaterih jurisdikcijah ni dovoljeno omejiti odgovornosti; zato te omejitve morda ne veljajo za vas.

11. PRIDRŽANJE PRAVIC

Pridržujemo si vse svoje pravice, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, poslovnimi skrivnostmi in vsemi drugimi lastniškimi pravicami, ki jih morda imamo v zvezi z našo spletno stranjo, njeno vsebino ter blagom in storitvami, ki so lahko na voljo, vendar ne omejeno nanje. Za uporabo naših pravic in lastnine je potrebno naše predhodno pisno soglasje. Ne zagotavljamo implicitnih ali izrecnih licenc ali pravic, tako da vam damo na voljo storitve. Brez našega pisnega soglasja ne morete komercializirati naše spletne strani ali storitve.

12. OBVESTILO O KRŠITVI AVTORSKIH PRAVIC

Če menite, da je bila vaša lastnina uporabljena na kakršen koli način, bi to veljalo za kršitev avtorskih pravic ali kršitev vaših pravic intelektualne lastnine; v tem primeru lahko stopite v stik z našim zastopnikom za avtorske pravice na naslovu spletnega skrbnika.

13. VELJAVNO PRAVO

Strinjate se, da te pogoje uporabe in vse spore, ki izhajajo iz vaše uporabe tega spletnega mesta ali naših izdelkov ali storitev, urejajo in razlagajo v skladu z lokalnimi zakoni, kjer je sedež lastnika tega spletnega mesta, ne glede na njegovo kolizijske določbe. Z registracijo ali uporabo tega spletnega mesta in storitve soglašate in se podrejate izključni pristojnosti in kraju okraja ali mesta, kjer je sedež lastnika tega spletnega mesta.

14. RAZNE INFORMACIJE

(i) Če so ti pogoji uporabe v nasprotju s katero koli zakonodajo, po kateri lahko katero koli določbo razglasi za neveljavno sodišče s pristojnostjo strank, se bo taka določba razlagala tako, da odraža prvotne namene strank v skladu z veljavno zakonodajo, preostali del pa teh pogojev uporabe ostanejo veljavni in nedotaknjeni;

(ii) Če nobena stranka ne uveljavlja katere koli pravice v skladu s temi pogoji uporabe, se ne šteje za odpoved kateri koli pravici te stranke in ta pravica ostane v polni veljavi;

(iii) Strinjate se, da je treba ne glede na kakršno koli zakonsko ali nasprotno zakonodajo kakršen koli zahtevek ali vzrok, ki izhaja iz tega spletnega mesta ali njegovih storitev, vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali vzroka, sicer bo zahtevek za vedno zastaran. ;

(iv) Svoje pravice in obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe lahko prenesemo in smo oproščeni vseh nadaljnjih obveznosti.